Org.nr. 919 393 548   |   Utviklet av ”Nettskredderen Geir Moseng”   |   Ansvarlig:  Oddvar Mittet   |   Sist oppdatert: 09.08.2020

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst >>>

NESSET

ETTERSØKSRING

Retningslinjer ved skadeskyting

Sporing er den mest vanlige søkeformen etter skadet vilt, men noen ganger kan ettersøket være vanskelig. For at ettersøket skal ha størst sjanse til å bli vellykket, er det viktig at de involverte følger noen retningslinjer.

Hvordan skal du som jeger forholde deg ved skadeskyting / tilkalling av ettersøkshund?Når ettersøk pågår skal all annen jakt opphøre på vedkommende jaktfelt / vald.


Sporing er den mest brukte metode å finne skadet vilt på, men noen ganger kan ettersøket være vanskelig, og da kan det være riktig å gå på overvær (gå mot vinden, eller på siden av vinden uten spor) Andre ganger kan det være aktuelt a slippe hunden for å oppnå stålos. Dette for å forsøke å stoppe dyr som er skadet, men som allikevel er i stand til å gå fra sporende ekvipasje. Det er kun jaktpremierte elghunder som kan slippes i forsøk på å stoppe skadet hjort og elg. Det vil alltid være fører / ekvipasjens leder som vurderer, og tar beslutning om å slippe hund i forsøk på å stoppe skadet vilt.


Jaktvaldleder, jaktfeltleder eller jaktleder må sørge for at denne informasjonen er kjent for alle jegere på jaktlagene.


Dersom skadeskutt dyr ikke blir funnet første dag, er det jeger (den som løsnet skuddet) som skal melde fra til kommunens viltforvaltning og valdets leder. Det er viltforvaltningen i kommunen som tar beslutning om ettersøket skal fortsette dag 2.