Org.nr. 919 393 548   |   Utviklet av ”Nettskredderen Geir Moseng”   |   Ansvarlig:  Oddvar Mittet   |   Sist oppdatert: 09.08.2020

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst >>>

NESSET

ETTERSØKSRING

Nesset ettersøksring  (Org.nr. 919 393 548)

Nesset ettersøksring er en privat organisert samling av ettersøksekvipasjer lokalisert i Møre og Romsdal. Etablert i 1995, da kravet om godkjent ettersøkshund ble lovpålagt.

Vi har nå ettersøksavtaler mot ca. 700 fellingsløyver på elg, hjort og rådyr. De fleste avtaler blir inngått mellom ettersøksringen og storviltvald eller felt, men vi har også ettersøksavtaler direkte til jaktlag/jegere.


Våre ekvipasjer består av erfarne ettersøksjegere med ettersøkshund som har grundig sportrening og ettersøkserfaring på hjortevilt. De faste hundeførere har gjennomført kurset ”Ettersøk videregående”, og har også avtaler med kommuner om offentlig ettersøk.


Vi gjennomfører ettersøk på natt og i mørke. Det praktiseres forhåndsbetaling og gratis utrykking.