Org.nr. 919 393 548   |   Utviklet av ”Nettskredderen Geir Moseng”   |   Ansvarlig:  Oddvar Mittet   |   Sist oppdatert: 09.08.2020

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst >>>

NESSET

ETTERSØKSRING

Ettersøk i mørke

Nesset ettersøksring har ekvipasjer som utfører fullverdige ettersøk av skadet hjort og rådyr på natt og i mørket.

Vi har utviklet metoder der hunden avmerker blod og vominnhold - og hundefører tar luktprøver fra påvist vominnhold, og videre bruker BlueStar blodpåviser for å bekrefte blod langs sporene. Alt dette gjøres uten bruk av kunstig lys. Det kan nå brukes kunstig lys for avliving.


BlueStar blodpåviser Blodfinner sprayes på skuddplass og i kulens retning før sporingen med hund starter. Dette for å unngå at blod og lukt blir spredd utover fra tråkk og sporline til feil spor/dyreidentitet.

Nesset ettersøksring har praktisert utrykking og ettersøk av hjort og rådyr på kveld og i mørke flere år. Vår erfaring med dette er god, men krevende både for hund og fører.


De siste 5 år har vi utprøvd BlueStar blodpåviser/ blodfinner. Et middel som sprayes over sporene der du antar blod finnes. Når middelet treffer blod, oppstår en kjemisk reaksjon som gir blodet fluoriserende blå farge. Metoden brukes uten kunstig lys, og reagerer også på utvannet blod (1:1000).


Blod og vominnhold er de to sikreste tegn på treff. Vi som ettersøksjegere legger derfor stor vekt på funn av dette. Hundene våre blir også trent på å markere blod og mageinnhold samt kjøttbiter, beinbiter, tenner og lignende. Vi bruker vår egen luktesans for å påvise vominnhold når vi får avmerking fra hunden.


Når vi kommer til skadestedet på kveld/ eller i mørke starter vi med å spraye Blues Star over området der dyret sto i skuddøyeblikket, og noen meter i kulens retning. Får vi da en blå fluorisering punktvis eller i større områder vet vi at dyret er truffet, og vi kan starte søket med sporing og videre ettersøksrutiner.


Du som postjeger eller hundefører kan også ha stor nytte av å ha en flaske med BlueStar i sekken. Går det mot kvelden eller i måneskinn når du skyter, kan en sprayflaske med blodpåviser i sekken hjelpe deg til å avklare om det var treff.  Du kan også til en viss grad klare å følge et blodspor når du er trent.

BlueStar klar til bruk.

BlueStar blodpåviser/blodfinner er her sprayet over der den blødende råbukken er dratt i terrenget. Kun hodet på bukken er belyst for å kunne ta bilde.